BODY Essence terapi

 

 

 

 

"Find ro i dig selv og genskab kontakt til din essens. Body Essence terapi er simpelthen den bedste og mest dybdegående terapiform, jeg har prøvet!  Og så er den intet mindre end perfekt til det moderne menneske, der søger svar på alt - udenfor sig selv. Det menneske, der gennem konstant aktivitet har glemt hvordan man bare er. I en BE terapi session 'slipper du ikke' udenom, der er kun én vej og det er ind." 

- Manookah Soffiah

 

Image-3+%288%29.jpg

"You can only fly as high as your roots go deep"...

BE terapi tager udgangspunkt i teorien om at vi som mennesker er i besiddelse af en grundlæggende, medfødt essens/kerne. Gennem vores opvækst, har vi lært at tilpasse os, og har, afhængig af vores omgivelser, i højere eller lavere grad, mistet kontakten til denne essens. I stedet har vi lært at begå os igennem vores ego, som består af de mange sociale masker, vi alle ”bruger” i det daglige som f.eks. den selvopofrende mor, den pæne pige, den ansvarlige forretningsmand osv. Roller, der i bund og grund handler om tilknytning og dermed overlevelse, idet de er indlært på et tidspunkt, hvor tilhørsforhold var livs nødvendigt for vores udvikling. Desværre bliver langt de fleste af os så identificerede med vores ego, at vi har svært ved at lægge det fra os igen, hvilket bliver en kilde til frustration, meningsløshed og følelsen af at have ”mistet” os selv.

I BE terapi er vores intention at genskabe kontakten til den essentielle kerne, idet, min erfaring er, at det, kun herfra, er muligt at leve et liv baseret på sandhed og kærlighed...

 Når vi fremelsker kontakten til dette bevidsthedslag bliver dyb transformation & healing mulig og opstår som oftest af sig selv, via. kroppens iboende intelligens og selv-helende kraft.

Som BE terapeut er jeg trænet i at skabe et åbent, inviterende rum, hvor denne proces kan få lov at udfolde sig - nogle gange i ord, andre gange i stilhed, nogle gange i billeder, andre gange i sansninger eller bevægelse…

 

Eksempler på hvad BE - terapi kan give dig:

-BE terapi kan facilitere dybe healingsprocesser, som f.eks. healingen af fødsels og tidlige, før-sproglige traumer.

 -BE terapi kan skabe forbindelse mellem krop og hoved og mellem konfliktfyldte sider af dig, som f.eks. den maskuline/feminine side.

-BE terapi kan skabe det stille, nærværende rum, der skal til for at stoppe ego’ets konstante ”plapren” og dermed give plads at dit sande jeg-essensen kan træde frem…

-BE terapi kan forløse dybereliggende følelser og spændinger, kropssymptomer…

-BE terapi kan fremelske dine dybeste potentialer/essens kvaliteter som f.eks glæde, kærlighed, styrke, kraft, værdighed, fred mm….

-BE terapi kan hjælpe dig med at finde hjem i dig selv…

 Indgangen til at bruge BE i min terapi, opstår som oftest af sig selv. Hos nogle klienter er det en naturlig måde at arbejde på, hos andre, kommer det efter længere tid i proces. Vigtigst af alt, er at møde dig, der hvor du er. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ønske det, hvis du synes det lyder som noget for dig.

Metoden er udviklet af Psykolog Henrik Juul, se mere på: www.body-essence.dk