Om Manookah Soffiah

 

0.jpeg

 

"En titel kan aldrig beskrive hvem vi,  inderst inde er, men den kan give en ide om hvordan vi bruger vores potentiale. Nogle af mine dybeste kvaliteter kommer til udtryk gennem mit virke som psykoterapeut, spirituel mentor, astrolog, danser, bevægelses pædagog & blogger"

 

Jeg har altid haft en dyb interesse for at forstå mennesker, deres bevæggrunde og ikke mindst deres muligheder og potentiale. Min opvækst var præget af mine forældres misbrug, min mors tidligere død og min far, der senere fulgte efter. I en ung alder fik jeg et billede af at stå foran en lang, mørk tunnel med et meget lille lys for enden. Der var kun to muligheder, enten kunne jeg lægge sig ned og give op med det samme eller også kunne jeg gøre alt hvad der stod i min magt for at nå lyset. 

Jeg valgte det sidste og det førte mig ud på en meget lang såvel ydre som indre rejse. Jeg rejste og boede i lange perioder på Cuba, hvor jeg studerede dans på det nationale kunst universitet ISA i Havana, gennemgik et langt terapiforløb i TUBA, tog en uddannelse som Gotved - bevægelsespædagog og massør, blev gift med en cubansk designer, som flyttede med mig til Danmark og begyndte samtidig på den endelige uddannelse som ID coach og psykoterapeut med speciale i krops og essens arbejde. Igennem alle disse år, kæmpede jeg med lavt selvværd, stress, dys-funktionelle forhold til mænd, følelsen af tomhed og meningsløshed, men altid med en urokkelig tro på at jeg ville nå min endelig destination – at jeg ville nå hjem til lyset.

I dag lever og arbejder jeg i lyset, jeg har gennemgået sorgen over sine forældre og ikke mindst lært at være og hvile i mig selv. Igennem mange år og på forskellige niveauer har jeg arbejdet med at give min erfaring videre til andre. Jeg er i dag selvstændig psykoterapeut og har både individuelle klienter, par samt grupper. Derudover afholder jeg weekend kurser, retreats og foredrag og underviser ugentligt på FOF med mit eget trænings koncept Essential Motion.  

Jeg holder mig desuden løbende opdateret via. kurser og uddannelse, bl.a. hos Lars Muhl , som er en stor inspirationskilde for mit arbejde. Derudover tager jeg på årlige yoga retreats med meditativ yoga v. Britt Søndergaard i Syd Indien og uddanner mig til esoterisk astrolog hos Claus Houlberg.  Af andre lærere som har inspireret mig kan nævnes Henrik Juul, som jeg har fulgt i et 2 årigt forløb på hans Body Essence efter uddannelse.