Om Essential Living

 

IMG_3795.jpg

 

Essential Living handler om at leve ud fra vores sande selv – også kaldet essensen. Det vil konkret sige, at leve et liv, ud fra vores dybere værdier og drømme fremfor de normer, vi måtte være blevet pålagt igennem vores opvækst...

 

Når vi fødes ind i verden, er vi, for en tid, kun fra vores essens og trods mangel på sprog, skinner vores unikke kvaliteter klart ud i verden. Vi bærer ingen maske og har ingen interesse i at ”please” vores omgivelser. Vi ER bare..

Gennem opvæksten begynder vi at opdage, at vores omgivelser responderer forskelligt på forskellige dele af os. Nogle bliver positivt velkommet og andre afvist i form af skæld ud, kritik, ignorans ect. Da det er helt afgørende og lig med liv eller død, for os, at høre til, begynder vi nu at undertrykke de afviste dele og til gengæld spille flittigt på de andre. Vi går så at sige i gang med at skabe vores identitet.

Denne identitet hjælper os til kontinuerligt at høre til og blive anderkendt af vores omgivelser, men desværre på bekostning af en masse ressourcer, sider af os selv, som vi ikke længere har adgang til.

På et tidspunkt i livet, spiller identiteten-også kaldet vores Ego, fallit. Vi mangler pludselig nogle redskaber og vi forstår ikke hvorfor livet, gang på gang, sætter os i de samme umulige situationer. Det vi plejede at gøre med så fine resultater, virker pludselig ikke mere eller måske kun på bestemte områder af vores liv. Når vi er blevet trætte nok af at gentage de samme mønstre, at forsøge at ændre på de ydre faktorer, når vi til et punkt, hvor vi indser, at vi er nødt til at arbejde indefra og ud…

 

Her begynder rejsen hjem…                                                                                                                                            

En rejse, som jeg ser som altafgørende for at opnå et lykkeligt og autentisk liv. En rejse, der kræver mod til at konfrontere alle de undertrykte følelser og skyggesider, men som ikke desto mindre er det hele værd. Jeg vil vove at påstå at det er den bedste og eneste virkelig investering i vores liv, hvordan vi så end vælger at gøre det. Når vi bliver i stand til at integrere vores skyggesider og at hive vores projektioner på omverdenen hjem, kan vi endelig begynde at hvile i os selv. Den energi, vi, konstant, har brugt på at opretholde et bestemt selvbillede, bliver nu frigivet og vores liv begynder at afspejle vores sande selv, vores essens…

 

Essential Living…

Starter for alvor her, hvor vi er fri til at være 100% os selv… Når den anstrengende kamp for at opretholde et bestemt selvbillede , endelig er forbi, kan vi begynde at opleve flow i vores liv.. Idet vi nu lever ud fra vores dybere potentialer og drømme, begynder livet at arbejde med os og masser af muligheder åbner sig.  Vores dybeste drømme er nemlig i virkeligheden bare et billede på det liv der spejler os, når vi lever fra vores essens..

Rejsen fra et ego styret til et essens baseret liv, har været en uvurderlig investering i mit eget liv og jeg ser denne transformation som yderst nødvendig, ikke blot for individet, men også på samfunds og verdensplan. Hvis vi alle bliver i stand til at leve fra vores essens, vil roden til meget ulykke ophøre og hverken krige, eksklusion eller ekstrem egoisme vil længere give mening. Verden er et spejl af os, hvorfor noget af det mest effektive vi kan gøre, er at arbejde med os selv. At tillade os at være os selv helt igennem er altafgørende og spreder sig som ringe i vandet omkring os… Ringe, der igen hjælper andre med at turde gøre det samme..

 

Med Essential Living ønsker jeg at videregive mine egne erfaringer med at turde bryde med normerne og begynde at følge vores sjæls dybeste længsler og drømme. At leve et liv fyldt med livsglæde, kraft, kærlighed, harmoni og mening.  At tage det første skridt ud i noget helt nyt er ofte skræmmende og bliver for mange, det skridt, de længes efter, men aldrig får taget. Ligesom vi ikke springer ud med faldskærm  uden en erfaren guide, der sætter os godt ind i tingene og som måske endda springer med os, således er det heller ikke meningen, vi skal gå igennem vores livskriser alene. Selv, var jeg aldrig noget til, hvor jeg er i dag, hvis det ikke havde været for kyndig hjælp fra vise lærere, terapeuter mm. Forhåbentlig vil min erfaring, kunne hjælpe endnu flere med at tage det afgørende spring og mærke hvordan faldskærmen derefter udfolder sig helt af sig selv. Det er nemlig sådan, at når vi først vælger at springe i tillid, så vil livet spejle den tillid og begynde at arbejde for os…

 

6I7A1848.JPG

"When you take that first risky step towards the truth, the Universe takes a thousand towards you".....