Gruppe terapi

 

_DSC4956.jpg

"It is easy to be weird and vulnerable in your own space. The question is, d

o you dare to be truly yourself in front of others?"

 

Gruppe terapi er en oplagt mulighed for at blive bevidst om de spejle du møder i din omverden og begynde arbejdet med at trække dine projektioner hjem.

Her kan vi i et trygt rum opdage de sider, der "tricker" os i andre, få hjælp til at vende spejlet mod os selv for dermed begynde at integrere vores egne skygger. Feedback og input fra terapeuten og gruppen er endvidere med til at bevidstgøre og hele vores sår fra fortiden.

 

At vælge gruppeterapi kan være lige netop der vi vover os ud af "comfort zonen" og møder de udfordringer, men derved også de gaver, der ligger i at turde vise os selv på godt og ondt foran andre. At se og deltage igennem feedback i andres processer kan derudover være ligeså lærerigt og helende, som selv at være "på".

I et succesfuldt terapeutisk forløb vil terapeuten ofte gå ind og erstatte forholdet til vores primære relationer, hvorved vi kan blive rummet og anerkendt i de sider af os selv, der, af den ene eller anden grund ikke var plads til igennem vores opvækst. Vi kan dermed begynde at integrere undertrykte dele af vores personlighed og ikke mindst få glæde af de ressourcer, der derigennem har været skjult for os.

For at udvikle os er vi nødt til at få fat i de mindre pæne, ofte "forbudte" sider af os selv. Vi er så at sige nødt til at vove os ud af vores "comfort zone" og turde mærke og anderkende de sider, der er blevet dømt "forkerte og farlige" af vores Over-jeg. Som oftest sider, vi er vant til at gemme væk og i stedet projicere ud på omverdenen, hvor vi enten idealiserer, pga. et forbudt ønske om at integrere samme kvaliteter i os selv eller forarges og tager afstand, idet vi bliver mindet om egne negative (i Over jegets dom) karaktertræk. Arbejdet med at trække vores projektioner hjem og integrere vores skyggesider, er derfor en forudsætning for at finde tilbage til det hele menneske vi i virkeligheden er.

At deltage i gruppeterapi kan give et vigtigt fællesskab, hvor fokus ikke er på samme interesse, uddannelse, titel mm., men til gengæld på at være tro mod sig selv og finde sin sande vej i livet - også når den er anderledes end de andres...

Se mere info om grupper på: Soul Talks