SPIRITUEL MENTORING

- baseret på din unikke astro chart

 

fullsizeoutput_90a.jpg

"Your essence is your wealth.

To know yourself is the best investment you will ever make"

By Manookah Soffiah

 

Vi er alle special designede individer med hvert vores unikke formål på denne jord. Samtidig er vi fuldstændig forbundne med alt levende omkring os og en del af en større kollektiv bevægelse. Det er et af livets paradokser og vi må til stadighed balancere ml. evnen til at tage ansvar for vores eget og samtidig forstå at vi er og bliver en del af energier og strømninger, så meget større end os selv.

Vi har længe haft så meget fokus på individet, at mange mennesker helt har mistet forbindelsen til det univers, som vi er en del af, med følelsen af meningsløshed, stress og fremmedgørelse til følge. Samtidig har kirken og den dogmatiske religion med sin lange historie af undertrykkelse, misfortolkning og magt misbrug, spillet fallit.

Så spørgsmålet er hvor kan vi søge hen, for at genskabe denne forbindelse?

Min fornemmelse og erfaring er, at vi må helt tilbage til nogle af de ældgamle visdoms traditioner.

Den kristne mysterie tradition, baseret på Yeshuas og Maria Magdalenas arbejde med healing, bøn, meditation, profeti, astrologi, numerologi, ceremoniel dans og sang, har været og er til stadighed en stor inspiration i mit liv. Min egen indgang til dette, har været gennem Lars Muhl's dybdegående arbejde og forfatterskab og jeg har oplevet hvordan viden og forståelse af mysterie traditionen, har sat mange ting på plads i mit eget liv.

Noget af det, vil jeg gerne dele med dig.

Som noget helt nyt tilbyder jeg derfor sessioner med fokus på dit spirituelle potentiale og udviklingsmuligheder i dette liv. Sessionen vil tage udgangspunkt i din personlige astro chart ( dit fødselshoroskop) og kan udfolde sig forskelligt alt efter, hvor du er og hvilke beskeder, jeg fornemmer, du har brug for.

At få indsigt i dit unikke mønster af planeter, huse og tegn på det tidspunkt, du blev født, kan vække en dyb hukommelse og skabe mening i gentagne situationer fra dit liv, der ellers har syntes meningsløse. Samtidig kan horoskopet fortælle dig om karma fra tidligere inkarnationer, som kan give en hel anden fornemmelse af hvem du er og hvad der, set i et større perspektiv, er på spil i dit liv.

En af mine fornemmeste opgaver i dette liv, er at se igennem de mange lag af masker vi alle bærer - at se din essens - så du også kan begynde at se dig selv og være den, det altid var meningen, du skulle være...

Praktisk info:

En session tager 90 min, koster 1150 kr og foregår på Frederiksberg.

Mærker du resonans, er du nysgerrig eller har et spørgsmål så kontakt mig endelig her eller på info@essentialliving.dk, tlf. 23741331.

Jeg glæder mig til at møde dig :-)