ID Psykoterapi

 

 

_DSC4936.jpg

Dont accept to be a victim of your past - you are so much more!

 

Hvorfor ID Psykoterapi?

ID Psykoterapi kan være en hjælp til at håndtere de udfordringer vi alle, i større eller mindre grad, kommer udfor igennem livet. Det kan både være de store kriser som skilsmisse, sygdom, dødsfald mm. eller de dagligdags problematikker, som hele tiden gentager sig, idet de har at gøre med den bagage, vi hver især har med os.

 ID Psykoterapi kan give et trygt rum, hvor du kan få den nødvendige støtte og accept til at gennemleve svære følelser som sorg, vrede, angst mm. Her vil du blive mødt fra et "ikke-dømmende", neutralt sted, som kan gøre det lettere at åbne op end f. eks. overfor en god ven eller et familiemedlem, som allerede er relateret til dig og din historie.

 

Eksempler på temaer du kan arbejde med:

·         Stress, Udbrændthed

·         Lavt selvværd, selvtillid

·         Modløshed over for livet

·         Relationsproblematikker

·         Traumer (ulykker, begivenheder i opvæksten mm.)

·         Kriser: sygdom, død, skilsmisse, fyring mm.


Som ID psykoterapeut arbejder jeg med den dybe forandrings proces, det er at gå fra "det reaktive selv", hvor fra vi reagerer automatisk ud fra tidligere erfaring, til "det kreative selv", det bevidste jeg, hvor fra vi agerer kreativt ud fra et bevidst valg, til det essentielle selv, hvorfra vi er og lever vores inderste sandhed. 

Jeg lægger vægt på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor der er tid og ro til at fordybe sig i din proces, og til at rumme de følelser, du måtte komme i kontakt med undervejs. Da min erfaring er at kvaliteten af kontakten ml. terapeut og klient er altafgørende for den terapeutiske proces, gør jeg meget ud af at etablere en god kontakt fra starten. Basis for et godt forløb begynder altid med tillid og sympati. 

ID psykoterapi er baseret på en helhedsorienteret forståelse af mennesket, og indeholder en bred teoretisk ramme som tager udgangspunkt i en lang række terapeutiske traditioner som: kognitiv, eksistentiel, humanistisk, adfærds, psykodynamisk, systemisk og transpersonlig tankegang. Se evt. www.idacademy.dk. Dette gør det muligt at arbejde med mange forskellige mennesker og på mange planer både mentalt, følelsesmæssigt, kropsligt og åndeligt. Fokus er at møde DIG, der hvor DU er, og med de temaer, du måtte komme med. Som ID psykoterapeut vil jeg fungere som en støttende guide, så du kan finde svarene inde i dig selv.

 

Eksempler på hvad ID psykoterapi kan give dig:

 

·         At skabe mere bevidsthed og forståelse for dig selv og din omverden

·         Forbedring af dine relationer, ikke mindst relationen til dig selv

·         At opnå større selvtillid og selvværd

·         Større nærvær, glæde og overskud i livet

·         At bryde med destruktive mønstre: tanker, handlinger, reaktioner.

·         En støtte til at gennemleve krise, sorg og andre stærke følelser

·         En mulighed for stor personlig udvikling og deraf forøget livskvalitet

 

Er du i tvivl om noget, så kontakt mig endelig eller se evt. nærmere info på: